Årsmøte i N4HA 2016 – Innkalling

Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner møte, tale og forslagsrett. Det er fullt mulig å kun være med på årsmøte til Norske 4H-alumner under landsleiren.

Styret i Norske 4H-alumner vil med dette kalle inn til årsmøte i Norske 4H-alumner. Årsmøtet blir avholdt under Landsleiren på Bygdøy i Oslo, i lokalene til Miljøtorget søndag 24.juli 2016 kl. 15.00. Møt opp i god tid for registrering.

For sakspapirer, se vedlegg:

Saksliste, årsmelding, årsplan, handlingsprogram, forretningsorden

Sak 09 Valgkomiteens innstilling 2016

Sak 06 Vedtektsendringer

Sak 08 Budsjett N4HA 20162017

Balanse 20152016

Resultatrapport 20152016

Delegatfordeling for fylkesalumnklubbene – 2016

Ønsker du å se årsmelding i bilder, og følge sakslisten mer? Her skal

Presentasjon av sakspapirer i PPT