Alumnutveksling

Har du lyst til å bli med på en senior- og alumnsamling på andre siden av Norge? Eller kanskje du vil bli med nabofylkets alumner på fylkesleir, miljøtorg eller nattvolleyballturnering? Kanskje du rett og slett bare savner alumnvennene dine som bor litt for langt unna deg?

Alumnutveksling er en ordning fra Norske 4H-alumner der du får støtte til å kunne reise og oppleve arrangement utenfor hjem- og bofylket ditt. Du kan søke om å få dekt 75% av reisekostnadene dine, opptil 1000,- per deltager.

Høres dette spennende ut, men du vet ikke hva du kan bli med på eller hvor du bør reise? Sjekk ut Norske 4H-alumners felles årsplan! Her får du oversikt over alle de spennende aktivitetene alumnklubbene er med på i løpet av året. Den felles årsplan finner dere her: https://n4ha.no/felles-arsplan/

 

Kriterier for å søke:

  • Gjelder kun arrangementer i andre fylker/regioner (ikke nasjonale arrangementer i regi av Norske 4H-alumner eller 4H Norge). Eksempler: Senior- og alumnsamling, nattvolleyballturnering, fylkesleir og alumnklubbenes egne arrangementer.
  • Arrangementet kan ikke være i ditt eget hjem- eller bofylke.
  • Du må skrive et innlegg til Alumnytt (inkl. bilder) fra arrangementet.
  • Deltar på lik linje som andre alumner på dette arrangementet.

 

Hvordan søke?

Skriv en kort e-post, med følgende informasjon:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Hjem- og bofylke
  • Arrangement/fylke du ønsker å reise til
  • Hvorfor du ønsker å reise på alumnutveksling

 

Sendes til styret@n4ha.no senest 14 dager før startdato for arrangement. Reiseregning skal ettersendes senest 30 dager etter arrangementets sluttdato. Reiseregninger sendt etter denne fristen, vil ikke bli utbetalt.