Forslag til vedtektsendring

 

I samsvar med vedtektene skal forslag til vedtektsendringer sendes ut 4 mnd før årsmøtet. Styret i Norske 4H-alumner har følgende vedtektsendring i §6, fjerde avsnitt, punkt 7, underpunkt 2:
Endring på valg av valgkomite til «Valgkomité på tre (3) medlemmer med funksjonstid tre (3) år. Det velges ett (1) medlem hvert år». Teksten i dag er; «Valg av valgkomité på 3 personer for en årsmøteperiode.»
Dette vil gjelde fra årsmøtet i 2017. Forslaget er at i 2017 velges det 3 personer, med funksjonstid på 1 år, 2 år og 3 år.
Dette er også sendt ut til alle alumnklubbene v/ledere, og det anses å være godkjent utsending
Dagens vedtekter:

Styremøte i Fetsund og infoskriv til klubbene

I helgen har vi i N4HA-styret hatt styremøte på Thors Bed&Breakfast i Fetsund, der vi har diskutert tiden fremover i alumnorganisasjonen.

Her er noen av høydepunktene:

  • Vi har diskutert våre kommende arrangementer; Styrekonferansen “Aktivitet overalt”, som finner sted 26-28.februar i Hommelvik, Voksenlederkurset vårt som avholdes 22-24.april i Drammen, og ikke minst vårt splitter når Alumnstorkurs som skal finne sted 26-28.august.
  • Vi har hatt møte med Miljøtorgkomiteen for årets landsleir
  • Vi har snakket om utviklingen av lekebanken, og vår nye frivillighetsdatabase “Superalumn”
  • Vi har også hatt møte med Marte fra 4H-kontoret på Hellerud, som er vår nye kontaktperson opp mot sekretariatet. Her fikk vi diskutert flere viktige ting for samarbeidet mellom oss og 4H Norge – Noe som er vesentlig nå når vi jobber med frivillighetstrukturen i organisasjonen.

Ellers har vi hatt en runde på status i de ulike alumnklubbene rundt omkring,  saker til vårt årsmøte, og diskutert nominasjoner til 4H Norges landsstyre.

Ønsker dere mer informasjon om hva som skjer fremover, og som er viktig i klubbene – Så se infoskrivet vårt her (er også sendt ut på mail til alle alumnklubbledere): Infoskriv med vedlegg 2016 fetsund N4HA

Her er også en liten bildehilsen fra styret som var kledd ut som beboere og pleiere på eldrehjem, i anledning DAF-kurs i Oslo/Akershus: 12646683_10153427088357362_1572412739228131846_o

 

Styrekonferanse? AKTIVITET OVERALT

Vi arrangerer styrekonferanse i Hommelvik 26-28. februar. Dette er en inspirasjonssamling for styrer eller andre interesserte i fylkene. Det er i utgangspunktet plass til 3 fra hvert fylke. Meld dere på i dag her: http://4h.no/Activity.aspx?Id=13809

Temaet er “Aktivitet over alt”. Bli med!

 

Program

18.00- 19.00 Innkvartering
19.00- 20.00 Velkommen, praktisk Info
20.00- 21.00 Mat
21.00 – Bli Kjent og sosialt

08.15- 09.15 Frokost
09.15- 09.30 Morgenaktivitet
09.30- 10.30 Introduksjon Arrangement
10.30- 10.40 Pause
10.40- 11.45 Regionssamarbeid og aktivitet på tvers av fylker
11.45- 13.30 Uteaktivitet og lunsj
13.30- 15.30 Ubrukt potensiale, Super-Alumn og Utvekslingsalternativer
15.40- 16.40 Erfaringsutveksling
17.00- 19.00 Middag
19.00- Foredrag NIFYEA og sosialt utover kvelden

08.15- 09.15 Frokost
09.15- 09.30 Morgenaktivitet
09.30- 10.30 Synliggjøring (rekruttering og økt aktivitet)
10.30- 11.00 Pakking
11.00- 12.30 Psykisk helse og hvordan ta vare på frivillige ved Mikkel Berg Strømstad
12.30- 13.15 Lunsj
13.15- 14.30 Erfaringsutveksling
14.30- 15.00 Evaluering
15.00- Hjemreise

Adresseretting

adresseretting

Et nytt alumnnytt er snart på vei til deg. For at flest mulig av de mange eksemplarene skal ende i riktig postkasse, håper vi du kan ta litt av din tid for å sjekke om adressen i medlemsregisteret er riktig. Siste frist for å være sikker på å få det hjem er fredag.

Adresseendring gjøres på “Min side” på 4h.no